NË KUADËR TË PËRGATITJEVE PËR FESTIVALINE E GJASHTË TË POEZISË NË BORÅS TË SUEDISË, QKSH MIGJENI MBAJTI MBLEDHJE KU U ANALIZUA PUNA E BËRË NË KËTË DREJTIM

 

Ishin të pranishëm anëtar të Krysisë, simpatizantë të QKSH Migjeni, bashkëpunëtor si dhe tri shoqata si motra të kombeve tjera si motra ngta qyteti Borås si dhje një shoqatë mike suedeze.

Në fillim u paraqitër një raport i punës nga viti i kaluar e cila u mbyllë me rezultatë poezitë për QKLSH Migjeni e ku u cekë se ndër arrtitjet më të mëdha të kesaj vatre të kulturës në mërgim vitin e kaluar ishte krijimi i bashkëpunimit me Qendren e poeteve Perendim nga qytetyi Göteborg këtu në përendim të Suedisë si dhe me Lidhjen e shkrimtarëve të Suedisë, por nukj u la pas as puna me emitimine  programit në shqip nga valët e Radio diturisë, botimi revistës Dituria si dhe transmetimi i një programi në shqip në kanalin TV Dituria në internet.

Puna më fimjë dhe prindër u tha se është e përditshme dhe ka dhene fryte por po punohet qe tu ndihmohet bashkekombasve në inetegrimine  etyre ne jeten dhe shoqërinë suedeze.

Nga të pranishmit u tha se me përgatitjet për Festivalin e gjashtë të poezisë ”Sofra poetike Borås 2017” është punua mjaftë dhe se janë punët përfundimtare duke u bërë në ketë drejtim ku cdo gjë është në rregull dhe në vendine vet. Deri me tani janë paraqitur mbi 36 poet shiqptar me puniemt e tyre, 9 poet suedez, 2 kurd, një turk dhe dy afgan, të cilët kanë dergua pran jurisë së Festivalit punimet e tyre.

QKSH Migjeni ka përgatitur material të mjaftueshem në mëënyrë që së shpejti do të dal pra para Festivalit me botimin e  një Antologjie me poezi të cilat kanë arritur për Festival e besohet se kjo do jete gati qe javën e ardhme dhe do u shperndahet falas pjesëmarresve të festivalit.

Në Antologji janë përfshio mbi 53 poet në gjuhë shqipe dhe suedeze.

Sipas organizatort thone se ketë vit pritet të paraqtien ne skenë pra do jenë prezent me poezitë e tyre mbi 18 poet shqiptar,9 suedez,2 kurd, nje turk dhe 2 afgan. Pjesëmmarjen e tyre në këtë Festival kanë lajmerua edhe shkrimtari dhe  miku i QKSH Migjeni nga Tirana Viron Kona, prfesor Nurio Dragoi Qendra e Studimeve Albanologjike Instituti i Historisë nga Tirana, profesor Zyhdi Dervish inga Unievrsiteti i Tiranës, Kryetari i FANI (Federatës së shoqatave shqiptare në Itali) Ndue Lazri së bashku me udhëheqësit e katër shoqatave shqiptare nga atje si dhe shumë personalitete të jetës dhe kulturës suedeze dhe shqiptare.

Do të shpallet libri më i mirë botuar në mes dy Festivaleve, do shpallet poeti më i mirë dhe do ndahen shgperblime për pjesëmarrësit në Festival nga ana e ShShASh në Suedi dhe nga ana e QKSH Migjeni.

Në mbledhje u bë fjale edhe rreth përgatitjeve për festimin e dhjetë vjetorit të themelimit të QKSH Migjeni dhe dhjetë vjetë të daljes së numrit të parë të Revistës Dituria.

QKSH Migjeni u tha se është një urë lidhese mes shqipåtarëve në botë, eshte një dritare që ia fron shumë afër njeti me tjetrin bashkëkombasit tanë.

Në këtë manifestyim do prezentohet një dokumentar i shkurtër për punën dhjetëvjeqare të QKSH Migjeni dhe rrugëtimit të revistës Dituria në vite.

Atyre që kontribuan në këtë drejtim QKSH Migjeni do u ndaj mirënjohje.

Festivali mbahet në 8 prill 2017 në qytetin  Suedez Borås dhe se paraqtija për pjesemarrje në  Festival sipas organziatorit ka përfundua pasi që edhe numri i mysafirëve është i kufizuar në  100 e si duket  këtë vit ky numër edhe është tejkalua.

Nga organizatori u tha se edhe nga mediat suedeze egzisotn një intersim i madh për të prezentua këtë të arritur të QKSH Migjeni si dhe poetëve dhe shkrimtarëve shqiptar këtu